Η δουλειά του ασφαλιστικού συμβούλου δεν είναι μια απλή εργασία. Είναι το επάγγελμα που απαιτεί ήθος, ισχυρή προσωπικότητα, επιστημονική γνώση και πολλές και διαφορετικές δεξιότητες. Επιπρόσθετα χρειάζονται αρκετά χρόνια εκπαίδευσης, δοκιμασίας, εργασίας, προπόνησης, μελέτης και μια καλά οργανωμένη εταιρεία που να του προσφέρει ικανούς εκπαιδευτές, δυνατή οργάνωση και αξιόπιστα προϊόντα. 

Παρακάτω συνοψίζονται μερικές από τις ικανότητες και προσόντα που χρειάζεται να διαθέτει ένας ασφαλιστικός σύμβουλος. 

1. Ικανότητα Επικοινωνίας
Η ικανότητα να εκφράζεται κάποιος με σαφήνεια τόσο σε επίσημες όσο και ανεπίσημες συναντήσεις. Να ακούει περισσότερο παρά να μιλάει, ώστε να εντοπίζει ευκολότερα αυτά που δεν ειπώθηκαν, αλλά και να κατανοεί τα σημαντικά στοιχεία και τις ανάγκες των ασφαλιζομένων του. Τέλος περιλαμβάνεται και η ικανότητα να εκφράζεται κανείς με άνεση σε τεχνικούς όρους και να προσαρμόζει την επικοινωνία του στο ακροατήριό του.

2. Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων
Η ικανότητα διαχείρισης μιας κρίσιμης κατάστασης προϋποθέτει την άμεση και αντικειμενική αξιολόγησής της, τη δημιουργία αισθήματος εμπιστοσύνης προς τον ασφαλιζόμενο και τη λήψη αποφάσεων που οδηγούν σε αποτελεσματικές λύσεις.

3. Διαπροσωπικές σχέσεις – Ενσυναίσθηση
Η ικανότητα να συναισθανόμαστε τις ανάγκες άλλων, να ακούμε τις απόψεις και τα προβλήματά τους και να ανταποκρινόμαστε κατάλληλα σε αυτά. Αυτό προϋποθέτει να ακούμε με προσοχή και να βοηθάμε χωρίς να κριτικάρουμε ή να φοβίζουμε τους άλλους.

4. Οργάνωση και Διαχείριση
Η Ικανότητα να συγκροτήσουμε συστηματικά και οργανωμένα τις  δραστηριότητες μας για αποτελεσματική απόδοση. Εδώ συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση χρόνου, η προσοχή στις λεπτομέρειες, ο καθορισμός προτεραιοτήτων, καθώς και η οργάνωση και ο σχεδιασμός της καθημερινής εργασίας.

5. Ηθική και επαγγελματική συμπεριφορά
Το ήθος και η επαγγελματική ευπρέπεια είναι αναπόσπαστο μέρος των αξιών που πρέπει να διαθέτει ένας ασφαλιστικός σύμβουλος. Μέσα από τις αξίες δημιουργείται κλίμα εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού, που οδηγεί σε άρρηκτες σχέσεις με τους ασφαλιζομένους του.

6. Ικανότητα συνεχούς εκμάθησης & μετάδοσης της πληροφορίας
Η ικανότητα να μαθαίνει και να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις και τις αλλαγές στον ασφαλιστικό κλάδο, να προσαρμόζεται με τα νέα δεδομένα της αγοράς, καθώς και να μεταδίδει άμεσα αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες στους πελάτες του.

Τέλος, εξίσου σημαντικά είναι οι διαπραγματευτική ικανότητα, η στρατηγική σκέψη, η ισορροπημένη διάθεση, η θετική σκέψη κ.α.