Κυβερνοασφάλεια

Η περίοδος της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης που διανύουμε χαρακτηρίζεται από καινοτόμες τεχνολογικές ανακαλύψεις, ενώ ταυτόχρονα μας καλεί να αντιμετωπίσουμε ψηφιακούς κινδύνους και ρίσκα που κρύβονται στο Διαδίκτυο.

Οι κυβερνοαπειλές είναι ενέργειες που γίνονται από τρίτους με σκοπό να πάρουν πρόσβαση σε πόρους, που δεν έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα, να καταστρέψουν ευαίσθητες και σημαντικές πληροφορίες, να αποσπάσουν χρήματα από χρήστες ή να διακόψουν τη ροή εργασιών μιας επιχείρησης. Υπάρχουν αναρίθμητες ψηφιακές απειλές (ή “κυβερνοαπειλές” όπως αποκαλούνται), μεταξύ άλλων οι ιοί των υπολογιστών, τα Malware, οι παραβιάσεις ηλεκτρονικών συστημάτων από κακόβουλους χρήστες (Hackers), η παραβίαση ηλεκτρονικής ταυτότητας, οι ηλεκτρονικές απάτες σε επίπεδο οργανισμών ή ιδιωτών κλπ.

Η Κυβερνοασφάλεια αποτελεί πρόγραμμα ασφάλισης και κάλυψης, για να προστατεύσει τις επιχειρήσεις και τα ευαίσθητα δεδομένα και το περιεχόμενο αυτών από ψηφιακές απειλές.