Πυρός επιχειρήσεων

Η εύρωστη λειτουργία και η προστασία της περιουσίας μιας επιχείρησης αποτελούν σημαντικά ζητήματα για κάθε επιχειρηματία. Μια πιθανή ζημιά (όπως πυρκαγιά, έκρηξη, κακόβουλες ενέργειες, καταστροφή βιτρινών, καιρικά φαινόμενα, σεισμός, διαρροή νερού, κ.α.) μπορεί να επιφέρει ανυπολόγιστες συνέπειες όσον αφορά στις κτιριακές εγκαταστάσεις, αλλά και στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας.

Εάν είστε ελεύθερος επαγγελματίας και διατηρείτε οποιοδήποτε ιδιόκτητο ή ενοικιασμένο επαγγελματικό χώρο (για παράδειγμα γραφείο, ιατρείο, κατάστημα, εργαστήριο, ξενοδοχείο, κλπ.), μπορείτε να μειώσετε το ρίσκο και τους κινδύνους της περιουσίας σας, όσον αφορά στο κτίσμα ή τη βελτίωση αυτού, καθώς και του περιεχομένου (εμπορεύματα, εξοπλισμό, χρήματα κλπ.).