Προστασία Ζωής

H ζωή με τα αγαπημένα μας πρόσωπα είναι ό,τι απολαμβάνουμε και νοιαζόμαστε περισσότερο. Το ομορφότερο και πιο ανεκτίμητο γεγονός που μπορεί να χαριστεί στον καθένα μας.

Τα προγράμματα ζωής & προστασίας συμβάλλουν προκειμένου να διασφαλίσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα, ώστε να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο κυρίως σε περίπτωση απώλειας ζωής. 

Μπορείτε, επίσης, να εμπλουτίσετε ένα τέτοιο πρόγραμμα περιλαμβάνοντας καλύψεις που εξασφαλίζουν σε περίπτωση ατυχήματος, ανικανότητας ή απώλειας εισοδήματος.