Ομαδικές Ασφαλίσεις

Ο επιχειρηματίας επενδύει στην επιχείρησή του, έχοντας ως προτεραιότητα το ανθρώπινο δυναμικό.

Η επιμόρφωση, η υγειονομική και συνταξιοδοτική του κάλυψη, αποτελούν πρωτεύοντα στόχο για να επιτύχει τα μέγιστα επίπεδα παραγωγικότητας. Ο ισχυρός δεσμός ανάμεσα στον ίδιο και τους εργαζομένους οδηγεί στην πραγματοποίηση των οραμάτων της επιχείρησης.

Η ύπαρξη της ομαδικής ασφάλισης είναι ένα προνόμιο που προσφέρει ο εργοδότης με αποτέλεσμα να καταφέρνει να προσελκύει ικανά στελέχη και να ενδυναμώνει σταθερούς και ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στην εταιρία και το προσωπικό της.

Προσφέρονται παροχές που λειτουργούν συμπληρωματικά με την ατομική και κοινωνική ασφάλιση, επιτυγχάνοντας την πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών σε χαμηλό κόστος. Επιπλέον, ο επιχειρηματίας εξασφαλίζει σημαντικές φοροαπαλλαγές για την επιχείρησή του. Ολοκληρώνοντας, παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης των οικογενειών των εργαζομένων, καθώς και του ίδιου του επιχειρηματία.