Σύνταξη & Επένδυση

Την περίοδο της τρίτης ηλικίας, ο άνθρωπος μπορεί να απολαύσει αρκετές από τις χαρές της ζωής, που δεν προλάβαινε να απολαύσει πριν (ταξίδια, αγορές αγαθών, οικογενειακές στιγμές κ.ά). Μεριμνώντας από νωρίς, δημιουργήστε ένα κεφάλαιο για την περίοδο αυτή, το όποιο θα συμπληρώσει την κύρια σύνταξη και θα συμβάλλει στην εκπλήρωση των ονείρων σας διατηρώντας ένα καλό βιωτικό επίπεδο ισοβίως.

Μπορείτε, επίσης, να εξασφαλίσετε στα παιδιά σας δημιουργία κεφαλαίου, το οποίο θα είναι χρήσιμο στο μέλλον τους, καλύπτοντας ανάγκες είτε για σπουδές είτε για επαγγελματική δραστηριότητα (πχ. ιατρεία, επιχειρήσεις κ.ά.).

Στις περιπτώσεις που υφίσταται ήδη ένα εφάπαξ κεφάλαιο σε τραπεζικό λογαριασμό είναι δυνατόν να επενδυθεί σε ασφαλιστικό πρόγραμμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προσφέροντας επενδυτικά οφέλη.

Τέλος, όσον αφορά τους επιχειρηματίες υφίστανται επενδυτικά προγράμματα για την κάλυψη μελλοντικών κεφαλαίων όπως ανακαινίσεις, ανάπτυξη εργασιών (πρόσληψη υπαλλήλων, έναρξη δεύτερης επιχείρησης κ.ά.).