Ευθύνη προϊόντος 

Ακόμα και αν η επιχείρησή σας παράγει ή προσφέρει στην αγορά το πιο πετυχημένο και αξιόπιστο προϊόν, ενδέχεται η κακή χρήση του ή τυχόν άλλες απρόσμενες συνθήκες να προσβάλλουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά του. Είναι σημαντικό να προστατέψετε την εικόνα και το όνομα της επιχείρησής σας με ένα σύγχρονο ασφαλιστικό πρόγραμμα.

Η Ευθύνη προϊόντος απευθύνεται σε επιχειρήσεις που θέλουν να διασφαλίσουν την κάλυψη από σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που μπορεί να προκαλέσει η κατανάλωση ή η χρήση ενός ελαττωματικού προϊόντος.

Για τις περισσότερες κατηγορίες καταναλωτικών αγαθών προσφέρονται υπηρεσίες ασφάλισης και για τον κατασκευαστή αλλά και για τον εισαγωγέα.