Αστική Ευθύνη Ιδιώτη

H αστική ευθύνη ιδιώτη είναι η ευθύνη που έχουμε απέναντι σε τρίτους, σε περιπτώσεις σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών, που πιθανώς να προκάλεσε ο ασφαλιζόμενος ή μέλη της οικογένειας του στα πλαίσια των συνήθων καθημερινών δραστηριοτήτων του.

Ενδεικτικά, τα συμβόλαια αυτά καλύπτουν τη χρήση ποδηλάτου, ιδιοκτησίας κατοικιδίου ζώου, μετάδοση πυρκαγιάς, διαρροή ύδατος ή βραχυκύκλωμα που προέρχεται από τις εγκαταστάσεις της μόνιμης ή της εξοχικής κατοικίας.

Επιπλέον, παρέχεται εργοδοτική ευθύνη για τους εργαζόμενους, που απασχολούνται σε εργασίες της κατοικίας σας.