Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Η σημερινή εποχή είναι γεμάτη από προκλήσεις και ρίσκα που καλείται να πάρει ο σύγχρονος ελεύθερος επαγγελματίας. Μερικές από αυτές τις προκλήσεις είναι άρτια συνυφασμένες με οικονομικούς παράγοντες και ασκούν ιδιαίτερη πίεση στη δραστηριότητα και στην οικονομική ευρωστία του.

Η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης έρχεται να προστεθεί ως σημαντικό και απαραίτητο εργαλείο στην επαγγελματική φαρέτρα κάθε επαγγελματία, καθώς παρέχει ασφαλιστικές καλύψεις για αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ενδεικτικά, οι παροχές που προσφέρονται απευθύνονται σε γιατρούς, φαρμακοποιούς, δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογράφους, λογιστές, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, κ.α.