Παιδί & Αποταμίευση

Εξασφαλίστε στα παιδιά σας δημιουργία κεφαλαίου, το οποίο θα είναι χρήσιμο στο μέλλον τους, καλύπτοντας ανάγκες είτε για σπουδές είτε για επαγγελματική δραστηριότητα (πχ. ιατρεία, επιχειρήσεις κ.ά.).

Στις περιπτώσεις που υφίσταται ήδη ένα εφάπαξ κεφάλαιο σε τραπεζικό λογαριασμό είναι δυνατόν να επενδυθεί σε ασφαλιστικό πρόγραμμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προσφέροντας επενδυτικά οφέλη.

Τέλος, όσον αφορά τους επιχειρηματίες υφίστανται επενδυτικά προγράμματα για την κάλυψη μελλοντικών κεφαλαίων, όπως ανακαινίσεις, ανάπτυξη εργασιών (πρόσληψη υπαλλήλων, έναρξη δεύτερης επιχείρησης κ.ά.).